WK綜合論壇, WK综合论坛

查看:6272 回復:6 發表於 2018-3-13 04:27:09
累計簽到︰1637 天
連續簽到︰46 天
發表於 2018-3-7 16:13:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式

僵屍攻擊 Attack.of.the.Southern.Fried.Zombies., 2017.[MKV / 9.4G] [複製鏈接]

影視分享
分類: 電影
題材: 恐怖 
地區: 美國 
語言: 英语 
格式: MKV 
年份: 2017
資源: BT资源
1.jpg / z  I. ^% K* ~8 u- C
. Q4 {8 n; c# [6 Y9 P
◎译 名 AttackoftheSouthernFriedZombies
* M! ]  H/ S* e# [9 u' o* y1 m/ F: `! X& K! v, i: s. w
◎片 名 Kudzu Zombies
  {& k0 f( r' l+ k. p
% V- i) d5 x9 ^5 K◎年 代 2017
8 [6 {+ {3 g8 O5 F, L
% X5 e$ \9 F: c% v' Y1 M◎产 地 美国6 o! w  @1 \8 L/ r

( x1 L  c4 e, t3 a( q, N3 k; s◎类 别 恐怖& c1 U0 @+ v& _# m8 T7 `9 n
' m  b/ c3 V: `( m6 Q! p2 X
◎语 言 英语
: A/ o6 p9 N2 p; }. }" a; Y/ t! W& L. V2 A0 O% d3 }
◎IMDb评分  7.0/10 from 17 users9 t3 w+ X% E+ ^$ [3 _

. d! G. ?8 }; E) V; I◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt5594444/
* H5 P9 t3 x9 _4 K, A1 I- |; i, Q" A0 d
◎导 演 Mark Newton
5 ~5 j; C8 v5 P: m; d
* M1 }! q! b3 l◎主 演 Megan Few8 y+ k4 H3 D' ?9 N+ b9 T

1 E! a  ?! c% L% x6 Y' Q   Jeremy Sande) V; b2 A6 t1 L# H4 {! B' V

0 Y0 `2 i2 F# q4 W7 H0 w   Michael Joiner
! a& Z' \* e) e& a3 ~. t8 ?: q/ I7 m* f5 K+ ~' Z

  s9 `% G5 Y. F8 F' Y: h5 w" e' P& U* P8 {+ G( U& ?
◎简 介
; X% ]. B) _% d! O% q( ^1 m( s5 u9 f; v" E- Z

/ F; v" T' r7 C, X( O7 J9 p' w  ^( C, o" R* g( {9 \# h
 Lonnie, a crop duster pilot, must lead a mismatched group of survivors to escape the deadly zombie horde after an experimental chemical, intended to control the invasive kudzu vine, transforms the citizens of Charleston, MS into zombies.
6 H+ H1 Z# f& E* ]/ p4 y1 b/ \; h# o8 F. }. i- o: C" Z

& t+ G+ Q  K: ]4 [$ A
4 K1 _+ E& k) p5 V; tVideo& f& Q9 i+ |/ S
ID                                       : 1
% b& J0 _! o* b3 R1 }, qFormat                                   : AVC
, o; u( ^$ Q( TFormat/Info                              : Advanced Video Codec
" d% y2 x9 f8 a/ GFormat profile                           : High@L4.1
  Y7 ?* n. y% B* H5 Q( W$ TFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames( D9 R  N9 j' F$ }
Format settings, CABAC                   : Yes
$ D7 x7 |1 e( k3 Q+ F4 T* G% \! T) AFormat settings, ReFrames                : 4 frames
5 `) T' ~1 o* K( g/ fCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC2 x# b) C% \$ {# K/ h
Duration                                 : 1 h 23 min  {' K' \% B0 Z5 C4 n" X; T
Bit rate                                 : 14.8 Mb/s5 A3 Y$ x# @; M4 }! Y& F
Width                                    : 1 920 pixels$ U# r6 T' w; e, z0 m
Height                                   : 1 080 pixels) @7 T) J9 v8 k8 |8 u
Display aspect ratio                     : 16:9* Z0 z9 T  }1 z# }* O4 _
Frame rate mode                          : Constant3 m! I. i; j  F
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS* A& T1 E9 A$ R7 o( P+ ]  O$ _
Color space                              : YUV1 c$ ^' P5 g* _  a' z
Chroma subsampling                       : 4:2:0% k7 x9 H2 e4 E, J1 b! z
Bit depth                                : 8 bits
5 g# Z) \1 e2 X( u$ jScan type                                : Progressive
" @# r1 [* ^: @# ^5 `  o3 YBits/(Pixel*Frame)                       : 0.298
9 [7 O8 W. M2 C: ZStream size                              : 8.61 GiB (91%)
; z+ @; L# R+ l2 Z6 v1 s! g& wWriting library                          : x264 core 149 r2771+45 509cceb 7mod [8-bit@all X86_64]
! f5 d% Q/ d' x" y- K+ Z" OEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=0.90:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=crf / mbtree=0 / crf=19.0000 / qcomp=0.70 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=35000 / vbv_bufsize=35000 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:1.00 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=2:[0.50:0.50]:[0.50:0.50]:[0.50:0.50]:[0.50:0.50] / aq3-sensitivity=10.00 / aq3-factor=[1.00:1.00]:[1.00:1.00]:[1.00:1.00] / aq3-boundary=192:64:248 g1 M. l% z: ~( ^7 @  D$ F1 C6 h
Language                                 : English0 c! d- M" ]1 i; ^# F
Default                                  : Yes: k' P* M9 L: J
Forced                                   : No& ~" n/ E+ N  ^  k0 v* v
Color range                              : Limited
( ^& Y. U, c, m7 R  c2 |/ |  fMatrix coefficients                      : BT.7096 D) B- f3 }5 O$ P: q% V) Q

  l0 i3 Q; H# V! j4 R% n/ GAudio+ _5 o# v' M' X
ID                                       : 2
# E$ a) _* B" ^  D- L: pFormat                                   : DTS
; {8 B% ]0 O% l; @Format/Info                              : Digital Theater Systems
4 k, v& t, H6 ^8 g. X/ v+ ^Codec ID                                 : A_DTS
' P2 ]" z, {% O$ {" g. BDuration                                 : 1 h 23 min
1 j2 Z8 E' Q4 gBit rate mode                            : Constant
4 y3 r: x) U; }# A, E6 EBit rate                                 : 1 509 kb/s/ U% [9 X4 h$ k' _
Channel(s)                               : 6 channels
* P3 Q$ h9 {1 n& v* g, A+ gChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
- G/ {' b! Q+ K$ w. PSampling rate                            : 48.0 kHz2 Y+ @' S1 }3 I6 X5 U9 R8 y
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)% R$ h  z4 W8 T" ?3 I6 ?+ ^
Bit depth                                : 24 bits
# {) V% t. o6 j! h2 U9 ?- gCompression mode                         : Lossy6 E1 _* L3 r$ m+ y. L5 w
Stream size                              : 898 MiB (9%)
" ?9 {* C2 K; TLanguage                                 : English" l+ a% l9 G% N; x; ?8 V
Default                                  : Yes2 ]. y6 e2 A1 n( N4 k' i
Forced                                   : No
( f4 c  w' H* L6 q6 f' e

  g3 C6 F% E( p, w" P# ~( x$ U& p  s: Z6 W

僵屍攻擊. MKV.torrent

95.48 KB, 下載次數: 712

尚未簽到

發表於 2018-3-8 03:24:01 來自手機 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2018-3-10 00:12:14 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!
累計簽到︰1024 天
連續簽到︰9 天
發表於 2018-3-10 23:26:44 | 顯示全部樓層
感謝大大的辛勞分享!我會繼續在WK關注大大的文章!

尚未簽到

發表於 2018-3-12 01:56:36 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-3-12 19:52:54 | 顯示全部樓層
偶像^^小生一直都在關注你的原創!小生對你之仰慕如滔滔江水連綿不絕!

尚未簽到

發表於 2018-3-13 04:27:09 | 顯示全部樓層
精妙絕倫的精品,感謝啊!期待你更多更好的創作哦!

回復樓主 親!! 現在是後半夜!妳失眠啦?餓啦?通宵加班?還是想WK啦?

 分享同時學會感恩,一句感謝的話語,就是最大的支持!  歡迎交流討論
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即注册

本版積分規則
VIP精品区

c重要聲明:本論壇是以即時上載言論的方式運作,WK論壇對所有言論的真實性、立場及版權等,不負任何法律責任。而一切言論只代表發佈者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶務必自行判斷內容之真實性。 由於本論壇受到「即時上載言論」運作方式所規限,故不能完全監察所有言論,若讀者及用戶發現有內容出現「真實性、立場及版權」等問題,請聯絡我們:info@waikeung.net論壇有權刪除任何言論(刪除前或不會作事先警告及通知)| SiteMap[網站地圖]

發表新帖 返回頂部